EFOP-4.1.3-17-2017-00015

2018. április 09.

a Zagyvarékasi damjanich jános Általános iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése című, EFOP-4.1.3-17-2017-00015 AZONOSÍTÓSZÁMÚ projekt

A projekt 2017. október 1. és 2019. január 20. között valósul meg.

Az elnyert támogatás összege: 29.558.089 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

A projekt keretében a Zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskolában a tornaterem öltözői, vizesblokkjai, a tantermek padozata, a főépületi vizesblokkok felújítása, korszerűsítése, valamint a pince feltárása valósul meg.

A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a kivitelezés megkezdése a nyári szünetben várható.

2018. július 25.

A kivitelezés a tervezettnél később kezdődött meg, a munkálatok várhatóan 2018. november 30-án fejeződnek be.

2018. szeptember 03.

A felújítási munkálatok a tanítási időben folytatódnak, a kivitelező biztosítja az oktatás zavartalanságát.

2019. január 04.

A projekt sikeresen befejeződött, a tanulók használatba vették a felújított helyiségeket. Köszönjük valamennyi résztvevő munkáját!