EFOP-4.1.3-17-2017-00020

2018. április 03.

A Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Az EFOP-4.1.3-17-2017-00020 számú „A Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című projekt 20.025.765.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Támogatási intenzitás: 100%

A projekt elsődleges célja, hogy a tanulók minőségi és befogadó oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek, továbbá az intézményben biztosított legyen az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet.

A projekt keretében a főépületben levő mosdók, tornatermi szertár, testnevelés öltözők, az öltözők előtti folyosó és a könyvtár belső felújítására kerül sor.

Projekt megvalósítási időszak: 2017. december 01 – 2018. november 20.

Jelenleg folyamatban van a közbeszerzési eljárás engedélyeztetése.

2018. július 25.

Megkötésre került a kivitelezésre vonatkozó szerződés, a munkálatok így megkezdődhetnek.

2018. szeptember 3.

A kivitelezés a tanítási időben is folytatódik. Kérjük a tanulók, a kollégák és a szülők megértését.

2018. november 2.

Sikeresen zárult a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása, a munkák befejeződtek.

2018. november 22.

A tegnapi napon sajtótájékoztatóval egybekötött átadó ünnepséggel zárult a projekt megvalósítása.