EFOP-4.1.3-17-2017-00025

2018. április 03.

A Kassai Úti magyar-angol két tanítási nyevű általános ISKOLA TANULÁST segítő termeinek infrastrukturális fejlesztése

A Szolnoki Tankerületi Központ EFOP-4.1.3-17 kódszámú, Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése című felhívásra benyújtott pályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma 102 015 502 forinttal támogatta. A fizikai megvalósítás időszak 2017.október 1. és 2018. november 17. között tart a szolnoki Kassai Úti Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. A támogatási intenzitás: 100%

A felújítás keretein belül az iskola „B” épületszárnyának első és második emeletén villamoshálózati felújítás, nyílászárócsere, lábazatcsere, festés, parkettacsiszolás- és lakkozás történt. Továbbá közösségi teret alakítottunk ki egy régi pincerészből és akadálymentesítés valósult meg a belső udvar felől. Az „A” épület földszinti vizesblokkja teljes körű felújítása is megtörtént és a belső udvarrész szigetelése, injektálásos módszerrel teljesült.

A projekt elsődleges célja, hogy a tanulók minőségi és befogadó oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek, továbbá az intézményben biztosított legyen az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet, ami hozzájárul, hogy minden gyermek és tanuló sikeres felnőtté válásához szükséges optimális fejlődést biztosítani képes, minőségi, fenntartható és hatékony intézmény kerül kialakításra. A megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően létre jön az érintett intézményben a szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet, megteremtve az alapvető tárgyi, technikai, eszköz és infrastrukturális feltételeket a tanulást segítő és közösségi tereken.

A projekt keretében létrejövő infrastrukturális háttér kialakítása hozzájárul ahhoz, hogy a köznevelési intézményben megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát, továbbá fokozzák az intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emeljék az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát.

A projekt célja olyan infrastrukturális környezet megteremtése, mely értékközvetítő, hozzájárul az iskola használói – tanulói, szülői, munkatársi – elégedettségének emeléséhez, komfortérzetének teljességéhez, méltányos és

minőségi körülmények kialakításához.

2018. szeptember 03.

A kivitelezési munkálatok a tanítási időben folytatódnak, a tanulók, szülők és kollégák megértését köszönjük.

2018. november 14.

A tegnapi napon zajlott a projekt sajtónyilvános átadó ünnepsége. Valamennyi részvevő segítségét köszönjük a projekt sikeres megvalósításában.