Menü Bezárás

EFOP-4.1.3-17-2017-00027

2018.04.03.

A Szolnoki Tankerületi Központ 23,83 millió forint európai uniós támogatásból valósítja meg a Cibakházi Damjanich János Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztését célzó projektjét, melynek keretében a Czibak Imre tér 40. szám alatti feladatellátási helyen található tornaterem, valamint az iskolaudvar kerül felújításra.

A projekt megvalósítása 2017. december 1.-jén kezdődött. A közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelező várhatóan 2018. nyarán kezdi meg a felújítási munkálatokat.

A fejlesztés általános célja az egészséges, motiváló tanulási környezet kialakítása által csökkenteni a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számát. A projekt hatására – megfelelő szintű tanulási környezet biztosítása révén – nő a tanulói motiváció, így a diákok tanulmányi eredményei javulhatnak, a tanulók szociális helyzetéből adódó hátrányok kompenzálódnak.

Az udvar rendbetételével esztétikusabbá, biztonságosabbá válik az udvari környezet, cél a komfortos körülmények biztosítása, magasított ágyások elhelyezésével kulturált közösségi tér létrehozása. A tornaterem felújításával pedig a mai kor igényeinek megfelelő színtér biztosítása a testnevelés órák megtartásához.

Jelenleg a közbeszerzési eljárás előzetes engedélyeztetése van folyamatban, a projekt fizikai zárása 2018. november 20-án várható.

2018.07.27.

A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a kivitelező munkatársai felvonultak a helyszínen, megkezdődtek a felújítási munkálatok.

2018.09.04.

A felújítási munkálatok várhatóan október közepéig tartanak. Az intézmény működésében fennakadás nem várható tanítási időben, a kivitelezéssel járó kellemetlenségért kérjük a kollégák, a diákok és a szülők türelmét.

2018.11.16.

Befejeződött a felújítás, 2018. november 14-én az ünnepélyes átadás és udvarszentelést követően a diákok ismét használatba vették a tornatermet és az udvart. Köszönjük minden megvalósításban részt vevő hozzájárulását a sikeres megvalósításhoz.