EFOP-4.1.3-17-2017-00028

2018. április 04.

Szolnoki Tankerületi Központ 47.461.492,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Kunszentmártoni Általános Iskola korszerűsítésére, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tárgyú elhívásra benyújtott „A Kunszentmártoni Általános Iskola és AMI tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című EFOP-4.1.3-17-2017-00028 regisztrációs számú pályázat keretében.

A projekt keretében a jelenleg szerkezet kész tetőtérben tantermek és egyéb kiszolgáló – szociális helyiségek kerülnek kialakításra. Célunk olyan iskola kialakítása, amely az esélyegyenlőség megvalósulását segíti, ahol a nevelő és tanuló egyaránt magáénak érzi az iskolát, sikerélményekben gazdag, jól érzi magát.

A projekt fejlesztéseinek eredményeként tehát tanulóbarát, vonzó iskolai környezet alakul ki, mely a tanulási motivációra pozitívan hat, végső soron a társadalmi hátrányok újratermelődésének meggátlására irányul a fejlesztés.

Az oktatási egyenlőtlenségek mérséklésére projektünk az alábbi hatásokat gyakorolja:

– esélybiztosítás,

– hátránycsökkentés

– az egyén sikeres életútjának elősegítése

– játékos, kreatív tanulás

– megújulás és szemléletváltás

– diákcentrikusság.

A pályázat befogadása: 2017.05.23.

A megvalósítás kezdési dátuma: 2017.10.01.

A megvalósítás tervezett befejezési dátuma: 2018.11.06.

Az aláírt támogatási szerződés szerinti forrásösszetétel:

A projekt összköltsége: 47.461.492 Ft

Támogatás összege: 47.461.492 Ft

A támogatás intenzitása 100%

A támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg

2018. július 16.

A közbeszerzési eljárást követően megkötésre került a kivitelezési szerződés. Hamarosan megkezdődnek a felújítási munkálatok.

2018. szeptember 10.

A munkálatok az ütemezésnek megfelelően haladnak. A beruházás várhatóan október elején fejeződik be.

2018. október 22.

A kivitelezés befejeződött, köszönjük a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák türelmét. A sajtótájékoztatóval egybekötött átadóünnepség 2018. november 05. 12:30-kor kerül megrendezésre.

2018. november 07.

A projekt fizikai megvalósítási időszaka 2018. november 06-án befejeződött, köszönjük a megvalósításban résztvevők munkáját, melynek eredményeképpen a rajziskola teljesen új környezetben folytathatja működését.