EFOP-3.1.6-16-2017-00026

a „Hinned kell, hogy a világ teveled is ékes” A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban

című projekt keretében elkészült kiadványok leölthetőek az alábbi elérhetőségeken: